ארון תקשורת משולב שרתים

 
 
 
ארון תקשורת עם כבילה מאורגנת

ארונות תקשורת ואביזרים

ארון תקשורת עם כבילה משלבים פונקציונאליות עם בטיחות:
א. ניהול כבילה אנכי – מספק ממשק בין ארונות סמוכים ומעבר לתעלות כבילה עיליות או מתחת לרצפת הצפה.
ב. ניהול כבילה אופקי – ארונות בקיבולת גבוהה שנועדו לניתוב כבלים לציוד ומהציוד החוצה. עיצוב ארון תקשורת עם כבילה הוא אוניברסאלי ומתאים לרוב סוגי מערכות התקשורת
 
 
 
ארון תקשורת משולב שרתים
 
 
 
 
The Ultimate Cable Management Solution for Data Centers and Telecommunications Rooms.
Designed to reduce real estate costs, maximize network reliability and provide flexible system design.

Benefits:
  • Reduce real estate costs with innovative patented angledmodular patch panels and space saving vertical cablemanagers.These products work together to provide up to quadruplethe density reducing costs in data centers andtelecommunications rooms.
  • Angled high density modular patch panels provide 48ports in one rack space.
  • Bend radius fingers on vertical cable managers eliminatethe need for horizontal cable managers.
  • Ensure network reliability with a complete solution thatprotects cables from strain, maintains data integrity anddelivers reliable network performance.
  • Angled modular patch panel design promotes properbend radius of patch cords as they are routed into thevertical pathway.
  • Bend radius fingers on vertical cable managers supportthe cables as they transition to the vertical pathway toensure data integrity.
  • Achieve flexible system design with angled modularpatch panels and adaptable vertical cable managers.
  • Modular patch panels accept MINI-COM ® Copper,Fiber and Coax Modules providing complete modularityfor mixed media applications and future upgrades
  • Slack management spools on vertical cable managerscan be repositioned to organize and manage cablesproviding maximum design flexibility.
  • Inter-rack pathways can be positioned at the topand/or bottom of the rack minimizing the need to routecables under the floor or overhead.