בלון כיבוי עם גז FM200

 
 
 
בלון כיבוי עם גז- מחובר למערכת גילוי וכיבוי ומופעל אוטומטית המתאים לעסקים בינוניים מעל לשני חדרי משרד.

בניגוד למטף- שהוא מיכל נייד שמופעל ידנית המתאים לבתים ועסקים קטנים.
 
 
 
בלון כיבוי עם גז FM200