גלאי עשן קווי GOLDEX LD-52 CRT

 
 
 
הגלאי מיועד לגילוי דלקות המלוות בעשן במבנים בעלי שטח רחב מימדים או בעלי תקרות גבוהות וכן הגלאי מיועד להעברת המידע לרכזת שאליה מחובר. הגלאי מיועד לעבודה עם רכזות שונות מכותבות ואזוריות בעזרת מגעים יבשים של תקלה ואזעקה.ניתן לחבר את גלאי הקרן לקו אזור ברכזת 5005 Goldex.
 
 
 
גלאי עשן קווי GOLDEX LD-52 CRT
 
 
 
 
עקרון פעולתו של גלאי הקרן מבוסס על הקטנתה של עוצמת הקרן האופטית, העוברת דרך סביבה עם עשן. Goldex LD-52CRT פועל בטווח אינפרא אדום של אורכי גל. בזמן ההתקנה, הגלאי והרפלקטור ממוקמים זה מול זה ומכוילים להשגת התאמה מקסימלית בין דיאגרמות הכוון של מערכות האופטיות שלהם.

במהלך פעולה במצב רגיל הגלאי מייצר (מדי 420 מילי שניות) חבילות של פעימות אינפרא אדומות, אשר משתקפות מהרפלקטור ושוב עוברות את הסביבה המבוקרת, חוזרות לגלאי, מתקבלות ומעובדות על ידיו. החלטה על קיום עשן במקום המבוקר מתקבלת כאשר עוצמתה של הקרן האופטית יורדת אל ערך סף (ביחס לעוצמת הקרן האופטית בסביבה נקיה מעשן).

סף הפעלה זה יכול להיקבע, בזמן ההתקנה, להיות שווה ל- 20%, 30%, 40% או 50%, אך בגלל שהקרן עוברת את המרחק פעמיים, עוצמת הקרן האופטית יורדת יותר מערך הסף. כאשר הקרן נחסמת ע"י חפץ כלשהו או כאשר מתרחשת נפילת מתח בגלאי) תופיע הודעה "תקלה".

תכונות התקנה בסיסיות:
 • הגלאי והרפלקטור צריכים להיות ממוקמים זה מול זה במרחק בין 8 ל- 100 מטר
 • כאשר בוחרים את מיקום הגלאי יש לדאוג להגנתם של האלמנטים הרגישים מפני השפעה של קרני השמש ומקורות אור אחרים (לדוגמא פרוז'קטור( . לשם כך הזווית המינימלית בין הציר האופטי לבין קרן האור על הגלאי חייבת להיות גדולה מ- 10 מעלות.
 • את הגלאי והרפלקטור יש להתקין על מבנים קשיחים ונייחים שלא נתונים תחת תזוזות, רטט או שינוי צורה, וזאת בגובה בין 80% ל-100% מגובה המבנה.
 • את הגלאי והרפלקטור יש להתקין על הקיר בעזרת ברגים ודיבלים. בהיווצר הצורך להתקין על התקרה או משטח אופקי אחר, יש להשתמש בזרועות המתאימות לתקרה, אותן יש להזמין בנפרד.
 • מתח הזנה של הגלאי קרן מ-10 עד 30 וולט
 • טמפרטורת עבודה: 30(-) עד 55 מעלות צלזיוס
 • לחות יחסית: 98%
 • צריכת הזרם במצב תקין הינה לא יותר מ- 11mA
 • ל- 0.7 mA צריכת הזרם החשמלי הינה 1V
 • מתח וזרם מקסימלי במגעים יבשים הוא V24 / 100 mA
 • בחירת שיטת עבודה של הגלאי והרפלקטור מתבצעת בעזרת מתגים DIP (DIP switch) הנמצאים בגלאי מתחת למכסה האחורי.