סיורית - מערכת בקרת שומרים

 
אם יש בבעלותכם חברת שמירה ואתם מעסיקים מאבטחים רבים הפועלים באתרים שונים, כדאי מאוד שתצטיידו באחת המערכות החדשניות ביותר שקיימת היום בתחום בקרת איכות העבודה – מערכת בקרת שומרים.
מדובר במערכת אלקטרונית, אשר באמצעות הפעלה פשוטה "תדע" להגיד לכם אם השומרים שאתם מעסיקים אכן מבצעים את עבודתם על פי הסכם העבודה שנקבע.
 
סיורית מערכת בקרת שומרים
 

סיורית שומרים

 
מערכות בקרת שומרים מורכבות מסיורית – מתקן אלקטרוני מיוחד הנישא תמיד על ידי השומר, ומדיסקיות שפוזרו מבעוד מועד באתר המבוקר.
כל שומר העומד על משמרתו צריך לקרב את הסיורית אל הדיסקית בכל מקום אליו הוא מגיע, והמכשיר קורא את הדיסקית ומכניס למחשב את הנתונים החשובים: שם הנקודה ומועד ההגעה אליה.
כך אתם, כמעסיקים, יכולים לדעת בדיוק אם השומרים שלכם מבצעים את עבודתם כהלכה, ומגיעים לכל נקודה אליה הם אמורים להגיע במסגרת הפטרול השוטף.