מערכת הקלטה רב ערוצית – רשתית

 
 
 
מאפייני המערכת:

 • הקלטה דיגיטלית: מאפשרת איכות הקלטה נאמנה למקור
 • איתור מהיר: על פי חתכים מורכבים הכוללים תאריך, שעה, מס' שלוחה, נתוני זיהוי מנוי קורא, כיוון השיחה ועוד..
 
 
 
מערכת הקלטה רב ערוצית – רשתית
 
 
 
 
 • אחסון חכם: המערכת מוחקת קבצים ישנים ומפנה מקום להקלטות חדשות על פי הגדרות שהוגדרו מראש – המערכת אינה נתקעת לעולם...
 • תכנות מראש: ניתן לתכנת הפעלה של הקלטה עתידית.
 • פעולה מקבילית: ניתן להקליט, להאזין, לאתר שיחה – בו זמנית.
 • ביטחון המידע: גישה למערכת ולמידע על פי הרשאות בלבד.
 
תכונות:
 • קיבולת – החל מ- 8 ועד 128 ערוצים, גידול מודולרי
 • הקלטת כל מקור שמע – קו, שלוחה, מיקרופון, מכשיר קשר
 • האזנה שקטה לשיחה מוקלטת בזמן אמת
 • הפעלת הקלטה – ידנית, אוטומטית VOX
 • יכולת הפעלת הקלטה על פי ערוץ, כיוון השיחה או שעות
 • נפח איחסון – עד 175 שעות ל- 1Gזיכרון
 • איתור שיחה – על פי :תאריך, שעה, שלוחה, מספר מחייג , מספר מחויג, קוד אישי
 • מחולל דו"חות, סטטיסטיקות, הדפסת דוחות, ייצוא נתונים ל- excel
 • הצגת שיחות שלא נענו בחתך שלוחה כולל נתוני CID, תאריך ושעה
 • גיבוי הקלטות אוטומטי / ידני
 • יכולת האזנה, איתור שיחה, השמעה – מכל מחשב ברשת
 • שמיעת הקלטה – בכל מחשב הכולל מערכת windows

נתונים טכניים:
תצורת מערכת : מ – 1 עד 128 ערוצים באותו מחשב
גידול : כפולות של 8 או 16 ערוצים
עכבת כניסה : מעל Khom 100
יחס אות לרעש : 50db
תחום הענות תדר : hz 300 3400 hz -
צריכת אנרגיה : 300w