מערכת להתראה על יציאה לא חוקית

 
 
 
כאשר עובד / מטופל יגיע לפתח היציאה של הארגון, המערכת תזהה יציאה לא חוקית ותפעיל מערכת אזעקה או התראה – לפי המיקום שיבחר או במקביל במספר אזורים חשובים, (עמדת קצין הביטחון , עמדת אחיות, מנהל הארגון)

הצוות יזהה את ההתראה ויעצור את האדם בזמן מעברו בדלת
 
 
 
מערכת להתראה על יציאה לא חוקית