מרכזיות טלפון - IP OFFICE 500

 
 
 
מערכת IPO AVAYAמאופיינת במגוון יישומים נרחב ביותר .

בברירת המחדל מקבל הלקוח מספר יישומים עיקריים ללא תשלום נוסף:

  • ממשק הפעלה על גבי PC - המאפשר למשתמש לנהל את השלוחה על גבי המחשב הנייד לרבות שיחות ועידה , העברת שיחות , קבלת רשימת שיחות נכנסות/יוצאות/שלא נענו , חיוגים מהירים ועוד .כל זאת ללא קשר לסוג הטלפון .
 
 
 
מרכזיות טלפון - IP OFFICE 500
 
 
 
 
  • דואר קולי – EMBEDED - השארת הודעה אישית , וניתוב שיחות.
  • רישום - רישום מלא של כל השיחות הנערכות במרכזייה .
  • יכולות ועידה נרחבות – היחידה המוצעת תומכת בשיחות ועידה AD HOC של עד 64 משתתפים ובכל כפולה של מספר זה (2*32 ) , (4*16 ) וכו'
  • יכולת ניהול עצמאית של המערכת - מערכת AVAYA IP OFFICEמצוידת בכלי ניהול מתקדמים המאפשרים ללקוח לשלוט ולבקר את כל פעולות המרכזייה בין היתר ניהול שלוחה , העתקת שלוחה , חסימות שונות וכיו"ב .
  • שיחות ועידה עד 128 ערוצים מובנית, אפשרות קיום כמות ועידות ללא מגבלה. אפשרות הגדרת "חדר ועידה" ,אופציה לחדר ועידה מתוזמן ומנוהל מערכתי כולל העברת הודעות דאר אלקטרוני לכל משתתפי הועידה כהתראה וביצוע הפעולה ע"י המערכת. הקצאת עדיפות לחלק ממשתתפי הועידה, אפשרות שילוב ועידה חוזית.
  • תוכנת - PHONE MANAGER LITE לניהול השלוחה וביצוע כל פעולה אשר טלפון חכם במרכזות ה- TDM מסורתיות יכול לבצע ומעבר לכך לדוגמא: חיווי מצב שלוחות המצויות במצב נא לא להפריע ועקוב אחרי כולל פירוט יעד "עקוב אחרי" 4 לחצני חניה ציבורית, פרוט שיחות נכנסות יוצאות וננטשות ברשומה אחת. אפשרות חיוג מתוכנת ה-OUT-LOOK בכל עמדת מחשב המשויכת לשלוחה רגילה או דיגיטלית.