מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
machon

מערכת בקרת מצוקה


ארונות תקשורת הינם המארזים הייעודיים בהם מותקנים מכלולי הליבה של כל ציוד התקשורת המשרת את החברה או הארגון. בין היתר, כוללים ארונות התקשורת את מערכות הטלפוניה
ומערכות תקשורת המחשבים. ניתן להצביע כיום על מגמה לאיחוד בין המערכות השונות, כך שימוקמו ויתופעלו תחת ארון תקשורת אחד-תקשורת אחודה.

ארון תקשורת מחשבים
ארונות תקשורת מחשבים מכילים כמות גדולה של רכיבי תקשורת ואלמנטים נלווים כגון: כבילה, נתבים, מתגים, ספקי כוח, כבלים ועוד. פריטי הציוד השונים מצריכים סביבת פעולה אופטימאלית, על כן ישנו צורך לתת את הדעת לטמפרטורה השוררת בארון, לרמת האוורור שלו, מידת הנגישות לאלמנטים השונים המותקנים בארון ועוד.
ל-ארונות תקשורת ישנם אביזרים משלימים כמו :מדפים, פנלים לניהול מגשרים, מדפים נשלפים ,מגירות, חיישני טמפרטורה,ועוד..
דוגמא לתכנון חיווט ואיכלוס של ארון תקשורת

בין לקוחותינו

 • Layer 1
 • Layer 10
 • Layer 11
 • Layer 12
 • Layer 13
 • Layer 2
 • Layer 3
 • Layer 4
 • Layer 5
 • Layer 6
 • Layer 7
 • Layer 8
 • Layer 9