מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
machon

מערכת להתראה על יציאה לא חוקית

מערכת להתראה על יציאה לא חוקית

כאשר עובד / מטופל יגיע לפתח היציאה של הארגון, המערכת תזהה יציאה לא חוקית ותפעיל מערכת אזעקה או התראה – לפי המיקום שיבחר או במקביל במספר אזורים חשובים, ( עמדת קצין הביטחון , עמדת אחיות, מנהל הארגון).

הצוות יזהה את ההתראה ויעצור את האדם בזמן מעברו בדלת

בין לקוחותינו

 • Layer 1
 • Layer 10
 • Layer 11
 • Layer 12
 • Layer 13
 • Layer 2
 • Layer 3
 • Layer 4
 • Layer 5
 • Layer 6
 • Layer 7
 • Layer 8
 • Layer 9