מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
machon

בלון כיבוי עם גז FM200

בלון כיבוי עם גז FM200

בלון כיבוי עם גז- מחובר למערכת גילוי וכיבוי ומופעל אוטומטית המתאים לעסקים בינוניים מעל לשני חדרי משרד.

בניגוד למטף- שהוא מיכל נייד שמופעל ידנית המתאים לבתים ועסקים קטנים.

בין לקוחותינו

 • Layer 1
 • Layer 10
 • Layer 11
 • Layer 12
 • Layer 13
 • Layer 2
 • Layer 3
 • Layer 4
 • Layer 5
 • Layer 6
 • Layer 7
 • Layer 8
 • Layer 9