מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
machon

מערכת הקלטה רב ערוצית – רשתית

מערכת הקלטה רב ערוצית – רשתית


מאפייני המערכת:

● הקלטה דיגיטאלית : מאפשרת איכות הקלטה נאמנה למקור .
● איתור מהיר : על פי חתכים מורכבים הכוללים תאריך, שעה, מס' שלוחה,
נתוני זיהוי מנוי קורא, כיוון השיחה ועוד..
● איחסון חכם : המערכת מוחקץ קבצים ישנים ומפנה מקום להקלטות
חדשות על פי הגדרות שהוגדרו מראש – המערכת אינה נתקעת לעולם...
● תכנות מראש : ניתן לתכנת הפעלה של הקלטה עתידית .
● פעולה מקבילית : ניתן להקליט, להאזין, לאתר שיחה – בו זמנית.
● ביטחון המידע : גישה למערכת ולמידע על פי הרשאות בלבד.
תכונות:
● קיבולת – החל מ: 8 ועד 128 ערוצים, גידול מודולרי.
● הקלטת כל מקור שמע – קו, שלוחה, מיקרופון, מכשיר קשר.
● האזנה שקטה לשיחה מוקלטת בזמן אמת.
● הפעלת הקלטה – ידנית, אוטומטית, VOX.
● יכולת הפעלת הקלטה על פי ערוץ, כיוון השיחה, שעות.
● נפח איחסון – עד 175 שעות ל – 1G זיכרון.
● איתור שיחה – על פי :תאריך, שעה, שלוחה, מספר מחייג , מספר מחויג,
קוד אישי.
● מחולל דו"חות, סטטיסטיקות, הדפסת דו"חות, יצוא נתונים ל - EXCEL.
● הצגת שיחות שלא נענו בחתך שלוחה כולל נתוני CID, תאריך ושעה.
● גיבוי הקלטות אוטומטי / ידני.
● יכולת האזנה, איתור שיחה, השמעה – מכל מחשב ברשת .
● שמיעת הקלטה – בכל מחשב הכולל WIN .
נתונים טכניים:
● תצורת מערכת : מ – 1 עד 128 ערוצים באותו מחשב.
● גידול : כפולות של 8 או 16 ערוצים
● עכבת כניסה : מעל 100 Khom
● יחס אות לרעש : 50 db
● תחום הענות תדר : 300 hz TO 3400 hz
● צריכת אנרגיה : 300w

בין לקוחותינו

 • Layer 1
 • Layer 10
 • Layer 11
 • Layer 12
 • Layer 13
 • Layer 2
 • Layer 3
 • Layer 4
 • Layer 5
 • Layer 6
 • Layer 7
 • Layer 8
 • Layer 9